Podešavanje emaila na SIRIUS serveru

Podešavanje emaila na SIRIUS serveru

Podaci za podešavanje email klijenta:U prilogu vam se nalaze uputstva kako da podesite email na iPhone uređajima, Android uređajima kao i Outlook-u.  Uvek u bilo koje vreme možete preko bilo kog browser-a pristupiti emailu odlaskom adresu i kucanjem username-a i...