THE BUTTERFLY

TRANSFER SAJTA

Uneti alternativnu email adresu (@gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com i druge) na koju možemo da Vas kontaktiramo -

NEMOJTE ovde unositi email adresu koja će biti deo transfera
Ako transferujemo više sajtova, upisati domene svakog sajta razdvojene zarezomIskopirajte podatke ovde ili ih nakon popunjavanja upitnika prosledite na email hosting@thebutterfly.info -cPanel / Plesk / myVesta
=

NAPOMENE

Slanjem upitnika, izjavljujete da ste pročitali sve napomene i da ste saglasni sa njima

 • The Butterfly će obezbediti sve podatke (POP3/IMAP/SMTP hostname i portove) koji su potrebni da bi Korisnik sam podesio mail client aplikaciju (program za čitanje mailova, poput Outlook i Thunderbird).
  No, The Butterfly nije dužan da podešava mail client aplikacije na računarima ili mobilnim uređajima Korisnika.
 • Email parametri odnosno podaci se mogu naći na ovom LINKU
 • Korisnik prihvata odnosno obavezuje se da će izvršiti samostalni unos novih parametara u mejl aplikacije
 • The Butterfly se obavezuje da će korisniku 24/7 na raspolaganju biti Webmail koji može koristiti bez obzira da li je podesio ili nije, mejl aplikacije
 • Ako Korisnik ne podesi na svim uređajima odnosno u svim aplikacijama parametre koje smo dostavili, pre finalnog prebacivanja, aplikacije koje koristite će pokušavati iznova i iznova da se loguju na novi server sa pogrešnim parametrima. Server sve to onda smatra pokušajem da neko „uhakuje“ šifru na silu (pogađajući šifru) i blokira ceo IP, odnosno, sve kompjutere u toj kancelariji/kući, pošto svi idu preko iste IP adrese. Tada svi kompjuteri u toj kancelariji/kući ne mogu da pristupe svom inboxu (IMAP/POP3/SMTP). Emailovi naravno pristižu u inboxe bez problema, jer nema razloga da ne pristižu, nije blokiran njihov inbox, već samo njihova kancelarija ne može da pristupi inboxu. U ovom slučaju prijavite nam problem na ovom linku i mi ćemo najbrže moguće skinuti ban sa Vaše IP adrese – https://thebutterfly.info/email-problem/. Ukoliko nakon brisanja Vaše IP adrese sa ban liste problem i dalje postoji, a prijem odnosno slanje mejlova na Webmailu radi, potrebno je da kontaktirate Vašu tehničku podršku jer je problem na strani mail aplikacije koja je isključivo u nadležnosti Korisnika, a ne na strani servera koji je u nadležnosti The Butterfly agencije.
 • Korisnik u svakom slučaju uvek može da koristi Webmail, za koji nije potrebno nikakvo podešavanje i koji uvek radi bez obzira na potencijalne probleme sa mejl aplikacijama.
 • The Butterfly se obavezuje da će Webmail neometano funkcionisati sve vreme dok traje transfer, kao i da neće doći do gubitaka u prijemu mejlova za vreme transfera.
 • Ukoliko vršimo transfer mejlova bez bekapa (ovo je slučaj kada se mejlovi ne hostuju na cPanel-u) biće potrebno da izmenimo šifre na svim mejlovima kako bismo izvršili sinhronizaciju sa našim serverom. O ovome ćete biti prethodno obavešteni i biće Vam poslate nove šifre.

 

 • Pristankom i davanjem zelenog svetla za transfer sajta i mejlova, u vidu slanja ovog upitnika, Korisnik izjavljuje da je upoznat i saglasan sa svime gore navedenim, kao i da ima tehničko lice koje bi moglo da promeni POP3/IMAP/SMTP hostname na računarima i mobilnim uređajima i prihvata odgovornost u slučaju da ovi parametri nisu ispravno uneti.
 • Rok za transfer zavisi od obima posla u datom trenutku i on ne može biti kraći od 3 radna dana.
 • Ako su parametri za pristup hostingu koje je klijent dostavio nevalidni, zatražićemo Vam da nam ih ponovo pošaljete.
 • Rok za transfer počinje da teče od trenutka kada proverimo sve parametre za pristup, analiziramo kompleksnost i obimnost zahteva i tada damo rok.