THE BUTTERFLY

PORUČITE SOCIAL MEDIA ODRŽAVANJE

Step 1 of 3

Kontakt podaci

Sve potrebne infomacije da kako bi saradnja i komunikacija bila lakša!
Kontakt email koji ćemo koristiti za razmenu podataka i informacija, ukoliko imate više adresa možete ih napisati ispod
Kontakt telefon koji ćemo koristiti za komunikaciju, a potrebno da je da ima aktiviran VIBER

O vama

U ovoj sekciji upisaćete sve potrebne podatke o vama, koji su nama potrebni za dalji rad i koji će biti vidljivi na socijalnim mrežama, sajtu...
Upisati pun ili skraćeni naziv kako biste želeli da budete predstavljeni na socijalnim mrežama
Ukoliko imate zvanični email pošaljite pristup i tog emaila da bi kreirali mreže koje nemate na taj nalog, u protivnom kreiramo na interni email koji pravimo na našem hostingu. Takođe kreiramo i besplatne email naloge (Gmail, Yahoo, Hotmail) - preporučujemo Gmail, da bi povezali sve socijalne mreže za jedan nalog radi vaše sigurnosti.
Pošaljite kontakt telefon na koji želite da budu aktivirane postojeće ili nove socijalne mreže i aktivirana 2 step verifikacija (zaštita od zloupotreba) - SAVETUJEMO DA TO BUDE TELEFON KOJI VAM JE UVEK AKTIVAN
Click or drag a file to this area to upload.
Poslati osnovne informacije o vama: kontakt telefon, adresa, radno vreme, kontakt email, adresa sajta, ukratko čime se bavite, lista svih usluga, cenovnik - SAVETUJEMO DA SVE ISKUCATE U WORDU I DOSTAVITE TAKO

Logo

Logo predstavlja vizuelni identitet vaše firme i bez njega ne možemo da kreiramo novi vizuelni identitet i bilo koju drugu digitalnu kampanju
Click or drag a file to this area to upload.
Poslati logo u vektorskom formatu (pdf, ai)
Click or drag a file to this area to upload.
Ukoliko imate logo u nekom drugom formatu (jpg, png), a da nije vektorski možete ga ovde uploadovati, ili vam je potreban redizajn...
Ovde možete napisati kratki opis šta biste želeli...