THE BUTTERFLY

KREIRANJE EMAIL ADRESA

Uneti email adresu na koju možemo da vas kontaktiramo
Upišite domen na kom je potrebno kreirati emailove, npr: www.thebutterfly.info

Serverski email vam je besplatan u okviru hosting paketa, pakete možete videti na našem sajtu - https://thebutterfly.info/cenovnik/hosting-usluge/

Google Workspace se plaća po email nalogu i cenovnik je iskazan na njihovom sajtu - https://workspace.google.com/pricing.html
Potrebno je napisati listu emailova koje treba kreirati, nakon svakog emaila stavite zarez kako biste ih odvojili, npr. info@thebutterfly.info, office@thebutterfly.info
=