8 oktobra, 2021

Invite connections na LinkedIn-u

UpuTstvo kako da pozovete ljude na LinkedIn Business Page

Prvi korak – potrebno je da imate kreiran business page i da ste admin ili super admin na tom page-u, u narednom koraku otvorite business page, primer kako izgleda page – The Butterfly LinkedIn Business page

Drugi korak – kada se stanica učita u gornjem desnom uglu imate ADMIN TOOLS kliknete na strelicu sa desne stane dugmeta i nakon klika otvoriće vampadajuci meni kao na slici, i onda klikente na INVITE CONNECTIONS (uokviren zelenom bojom na slici ispod)

Treći korak – kada se dodatni prozor učita potrebno je da SELEKTUJETE LJUDE KOJE ŽELITE DA POZOVETE I KLIKNETE NA DUGME INVITE


DODATNI SAVETI:

Svakog prvog u mesecu imate 100 novih kredita za 100 novih poziva, mi savetujemo da početkom meseca pozovete prvih 100, pa onda krajem meseca još jednom proverite ako nam se oslobodi još kredita za invite, jer svakim prihvatanjem obnavljate nove kredite do broja 100.

Takođe ne bi bilo loše da svi zaposleni u sekciji WORK označe vaš LinkedIn Business page i da jednom nedeljno podele neki sadržaj sa LinkedIn Business page-a.