July 19, 2020

Kako izbrisati cache memoriju?

Pre nego što započenete čišćenje cache-a u vašem pretraživaču

Prilikom čišćenja vaš pretraživač može izbrisati kolačić2, istoriju i sačuvane pristupne šifre, sadržaj korpi ukoliko ste započeli kupovinu na nekom sajtu…


 

Mobilni pretraživači


Android

Koraci mogu da budu drugačiji u zavisnosti koji model Android uređaja koristite

 1. Idite u Settings i izaberite Apps or Application Manager.
 2. Skrolujte do sekcije All tab.
 3. U listi instaliranih aplikacija, nađite vaš pretraživač i kliknite na Clear Data i onda na Clear Cache.
 4. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.

 

Chrome za Android

 1. Idite u Chrome menu > Settings.
 2. Kliknite na (Advanced) Privacy.
 3. Iz sekcije “Time Range” drop-down menu, izaberite All Time.
 4. Štiklirajte Cookies and Site data and Cached Images and Files.
 5. Kliknite Clear data.
 6. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.

 

Safari za iOS

 1. Otvorite Settings app.
 2. Izaberite Safari.
 3. Izaberite Clear History and Website Data and confirm.
 4. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.

 

Chrome za iOS

 1. Idite u Chrome menu > Settings.
 2. Kliknite na Privacy.
 3. Kliknite na Clear Browsing Data.
 4. Izaberite šta želite da izbrišete, dovoljno je samo Cache
 5. Kliknite na Clear Browsing Data.
 6. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.

 

Desktop browsers


Chrome

 1. U pretraživaču u polju za adrese (address bar) prekopirajte sledeće:
   chrome://settings/clearBrowserData
 2. Na vrhu sekcije “Clear browsing data” kliknite na Advanced.
 3. Izaberite sledeće :
  • Browsing history (možete i ne morate)
  • Download history (možete i ne morate)
  • Cookies and other site data (možete i ne morate)
  • Cached images and files (primarno izaberite)

  U sekciji “Time range”izaberite All timeili neki specijalni period po izboru. Kliknite na CLEAR DATA.

 4. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.

 

Firefox

 1. Kliknuti na History u okviru glavnog menija, izabrati Clear Recent History.
 2. Ukoliko je meni bar sakriven kliknite na Alt
 3. U sekciji “Time range”izaberite Everythingili neki specijalni period po izboru.
 4. Pored “Details”, kliknite na strelicu i izaberite elemente koje želite da izbrišete, ako želite da izbrišete sve izaberite “Select all items”.
 5. Kliknite na Clear Now.
 6. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.

 

Microsoft Edge

 1. U gornjem desnom uglu, kliknite na Hub icon (izgleda kao zvezda sa tri horizontalne linije)
 2. Kliknite na History icon (liči na sat), i onda izaberite Clear all history.
 3. Izaberite Browsing history, onda Cookies i Saved website data, i onda Cached data and files. Pa onda kliknite na Clear.
 4. Posle “All Clear!” poruka se prikaže Clear all.
 5. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite vaš pretraživač.

 

Opera

 1. U Opera meniju, izaberite Settings,  onda Privacy & Security, i onda Clear browsing data
 2. Kada se otvori novi prozor, iz sekcije “Obliterate the following items from:” drop-down menu, select The beginning of time.
 3. Izaberite sledeće:
  • Browsing history (možete i ne morate)
  • Download history (možete i ne morate)
  • Cookies and other site data (možete i ne morate)
  • Cached images and files (primarno izaberite)
 4. Kliknite na Clear browsing data.
 5. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.

 

Safari 8 i kasnije verzije

 1. U Safari meniju, izaberite Clear History… ili Clear History and Website Data.
 2. Izaberite vremenski okvir i onda kliknite Clear History.
 3. Izađite iz svih prozora vašeg pretraživača i ponovo pokrenite pretraživač.