Pre nego što započenete čišćenje cache-a u vašem pretraživaču Prilikom čišćenja vaš pretraživač može izbrisati kolačići, istorija i sačuvane pristupne šifre, sadržaj korpi ukoliko ste zapoćeli kupovinu na nekom sajtu...   Mobilni pretraživači Android Koraci mogu...